KNX Professionals – proffsgruppen för
KNX fastighetsautomation
www.KNX-professionals.se  
 English Version...    

Medlemmar i proffsgruppen för
KNX fastighetsautomation:
(Visa alla)

KNX Professionals är en grupp med KNX proffs som alla har genomgått minst KNX avancerad kurs, vilket är ett krav från KNX för att gruppen ska få kalla sig KNX Professionals. Det innebär att de har utbildat sig för att reglera värme och ljus, hantera kopplare/routers i större fastigheter, visualisering (displayer), larm, felsäker planering, extra mjukvaruverktyg, m.m.


Välkommen till vår nästa träff med intressanta ämnen torsdagen den 23 januari 2020.

 • Information om KNX Professionals Sverige
 • Information från leverantör med fokus på KNX
 • Orientering om företagen i KNX Professionals Sverige
 • Nyheter och spännande produkter och lösningar
 • För framgångsrika KNX-projekt
 • KNX profildokument
 • KNX Secure
 • KNX RF
 • Marknadsföring och framgångsrika projekt med KNX
 • Fler apparater än 64 st på en linje.
 • ...
 • ...
 • Sammanvägning med flera discipliner (styr och regler) för ett lyckat KNX-projekt
 • Info från fler KNX leverantörer

Läs mer >>>


 


KNX Professionals är riktiga experter. De kan mycket om KNX-tekniken. Givetvis så skiljer sig kunskaperna och det finns blandad erfarenhet.

Målet med gruppen är att medlemmarna skall hålla sig uppdaterade med ny KNX-teknik, sprida kunskapen och verka för en hållbar utveckling av KNX.

Flera mål har utstakats för kommande års verksamhet och gruppen vill verka för;
- Erbjuda grundläggande support och hotline i första hand till KNX Partners (FAQ, Tips, Knowledgebase, Forum) genom den erfarenhet som finns i gruppen,
- Att de anläggningar som har utförts under tidigare år och inte blivit rätt utförda, får kontakt med någon som kan åtgärda felen. Därigenom visa att det inte är KNX det är fel på utan den gjorda implementeringen som av olika orsaker är felaktig,
- Genom att arbete med frågor gällande Lönsamhet - Hållbarhet - Kvalitet - Effektivitet så kan gruppen möjliggöra att KNX Leverantörer, Grossister, Installatörer, Konsulter, Systemintegratörer och Slutkunder på bästa sätt drar nytta av en hälsosam utveckling,
- Produkter och produktdatabasers standard samt kvalitet och hur det kan hanteras på bästa sätt,
- Rekomendera en rutin för överlämnade av projekt till kund,
- Gruppen skall också intern och externt ta upp produktnyheter och produkttips,

Allmänt arbetar gruppen även med följande frågor;
- Utbildningsfrågor,
- Installatörsfrågor,
- Konsultfrågor.

Du kan ansöka om medlemskap. Läs mer här.


 

   
KNX Professionals är grundat av Växjö Yrkeshögskola – KNX Scientific Partner, Tekniska Byrån - KNX Training center och ett stort antal KNX proffs.

Join us